<div align="center"> <h1>Strona domowa Akima - Figiel Sądeckie Pieszczochy</h1> <h3>Domowa strona poświęcona Siberian Husky</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.nitor-nivalis.strefa.pl/iza_akim/index.html" rel="nofollow">http://www.nitor-nivalis.strefa.pl/iza_akim/index.html</a></p> </div>